App marketing analyse & strategie

  • Functies en gebruiksvriendelijkheid analyse
  • Analyse van de App store presentatie
  • Ontwikkelen van een strategie op maat 

Met een app test analyseren we uw app. Hierbij hechten we veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en de functionaliteit. Onze norm ligt bij een hoge gebruikerstevredenheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat alleen tevreden gebruikers een app op de lange termijn succesvol maken. Bij de analyse gebruiken we niet alleen onze ervaring en kennis, maar maken we ook gebruik van testgroepen die aansluiten op de toepassing van de app. In het afsluitende rapport laten we de verbeteringsmogelijkheden zien, die zowel over de gebruiksvriendelijkheid als ook het gebruik en de toepassing van de app gaan.

Gebruiksvriendelijkheid- & UX-Audit

Lees meer over gebruiksvriendelijkheid- & UX-Audit

Het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid en conversies van een App zijn essentiële bestanddelen van de app ontwikkeling en marketing. Onze UX design experten analyseren de User Interface op mogelijke storende factoren in de gebruiksflow en verwijderen conversie killers. Door het implementeren en omzetten van de aanbevolen maatregelen kan de bounce rate in de app verminderd en de user engagement verhoogd worden. Het optimaliseren voeren we graag voor u uit. Dit doen we aan de hand van de bestaande designs of reeds gepubliceerde apps, om meetbare verbeteringen te bereiken.

Wilt u er ook zeker van zijn dat uw app voorbereid is op de toekomst en bestand is tegen alledaagse gebruik? Om dit te bereiken, bieden we een Code audit aan, die door onze App ontwikkelaars uitgevoerd wordt. Hierbij wordt vooral de structuur en de opbouw van de code, de prestatie en de veiligheid geanalyseerd. Door de analyse uit te voeren, kunnen we niet alleen onze klanten beter informeren of een app bereid is, maar ook aanbevelingen voor verbeteringen voorleggen.

In onze app marketing strategie vloeien al onze analyse bevindingen en kennis samen. We kennen de uitdagingen, die een duurzame marketing voor een app met zich mee brengt. Uitgaande van de doelstelling van onze klant, ontwikkelen we een strategie, die de hele app marketing spectrum dekt. Hierbij ondersteunen we ze van het creëren van advertentie materiaal tot aan het verdelen van het marketingbudget over de verschillende kanalen. We hebben door de jaren heen de juiste kennis en ervaring kunnen opdoen wat betreft de concept ontwikkeling en design als ook de performance marketing. Graag delen wij deze kennis, in onder andere workshops, om onze klanten te ondersteunen zodat ze hun in huis kennis optimaal in kunnen zetten.

Het thema app store optimalisatie is een onderwerp waar we ons sinds 2010 in hebben verdiept en gespecialiseerd. Zo konden we in de afgelopen jaren kennis opdoen en in veel gevallen succesvol toepassen. Het doel van een app store optimalisatie is het verhogen van de organische verkeer in de App store. Met een ASO analyse, analyseren we de relevante zoekwoorden voor een app en beschouwen daarbij de gehele semantische omgeving en de context van zoekwoorden. Op basis van deze analyse voeren we de app store optimalisatie uit en kunnen op deze manier de ranking van een app aanzienlijk verbeteren. 

Van analyse tot strategie

We ondersteunen onze klanten met marketingactiviteiten die ook op de lange termijn succesvol zijn en blijven. Aan het begin van een project staat doorgaans een analyse van de huidige status gepland. Zo kunnen we er zeker van zijn dat onze aanbevelingen, activiteiten en doelen aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten en de gewenste resultaten leveren. Op basis van analytische methodes stellen we een marketing mix op, die aansluit op de behoefte van de klant.