App code audit

  • App code check door experten
  • Analyse van de structuur en evaluatie van de opbouw
  • Analyse van de systeemveiligheid met het oog op de toekomst
  • Testen van de back-end & front-end architectuur

Omvang van de app code audit

In het kader van de app code audit controleren onze ervaren app ontwikkelaars grondig de bestaande app broncode. Hierbij worden de volgende aspecten van de code geanalyseerd:

  • Structuur & heldere opbouw
  • Libraries & uitbreidbaarheid
  • Gebruik van macro's & externe middelen
  • Reactie op nieuwe versies van het besturingssysteem 
  • Gegevensbeveiliging 
  • Wisselwerking van back- & front-end

De bevindingen die uit de audit komen geven enerzijds informatie of de app goed functioneert en gebouwd is voor intensief gebruik en anderzijds worden zwakke plekken vastgesteld, waar onze verbeteringsvoorstellen op gebaseerd zijn. Door het proces van een audit te doorlopen krijgen onze app ontwikkelaars tegelijkertijd een beter beeld van het project, waardoor inwerktijden verkort kunnen worden en de app sneller verder ontwikkeld kan worden.