ASO analyse

  • Onpage- & Keyword analyse
  • Verbeteren van de vindbaar- en zichtbaarheid van de app
  • Analyse externe ASO factoren 

Organische downloads

Organische downloads hebben over het algemeen het grootste aandeel in het totaal aantal downloads van een app. Om deze kanaal zo goed mogelijk in te zetten, helpen we u om de vindbaarheid van uw app te verbeteren. Een app store optimalisatie is opgesplitst in verschillende onderdelen om het aantal en de positie van de keyword- en categorie rankings te verbeteren. Om dit te bereiken zijn er verschillende maatregelen die men kan nemen. Een app store optimalisatie is voornamelijk het optimaliseren van de metadata die in de App store ingevoerd wordt en de conversie optimalisatie in de App Store. Zo kunnen we niet alleen de vindbaarheid van de app verbeteren, maar kan ook het aantal conversies verhoogd worden.

OnPage- & Keyword analyse

Een van de onderdelen van een app store optimalisatie is de zoekwoorden ranking. Hier komt het erop neer om voor de belangrijkste en conversie sterkste zoekwoorden goede rankings te bereiken. Om dit te bereiken wordt er een zoekwoorden analyse gemaakt, die als basis dient voor verdere optimalisatie. Om de veranderingen te kunnen meten na de optimalisatie, wordt er vooraf een analyse van de huidige rankings gemaakt. Hierna worden de juiste zoekwoorden geīmplementeerd en zal er enige tijd later weer een analyse van de rankings gemaakt worden om het effect te evalueren. 

Reporting & optimalisatie

Nadat we de eerste optimalisering activiteit afgerond hebben en de eerste resultaten in de App store zichtbaar zijn, houden we de ontwikkeling in de gaten. Helaas kan de uitwerking van de optimalisatie niet vooraf bepaald worden. Door het nauw in de gaten houden van de rankings en zoekwoorden kunnen we een beter beeld krijgen van de kwaliteit van de zoekwoorden en of deze de gewenste effect geeft. Om ook de concurrentie voor te zijn is het continu optimaliseren van de metadata noodzakelijk. Daarom blijven we de zoekwoorden analyseren in indien nodig, worden er nieuwe opgenomen in de metadata. 


ASO met INTEGR8

Met INTEGR8 samen werken betekent een solide en langdurige basis en relatie bouwen voor uw app. Met behulp van een app store optimalisatie wordt de data in de App store zo aangepast, dat deze in de relevante organische zoekresultaten naar boven komt. Door het continu optimaliseren wordt een fundament gebouwd voor een langdurige verbetering van de vindbaarheid van de app. Daarnaast wordt de inhoud zo weergegeven dat de waarschijnlijkheid op conversies stijgt. We helpen u graag om het maximale uit uw app te halen.